cz  sk 
Led veřejné osvětlení
X
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LED Svítidlo ZEUS

Určení:

  • komunikace vyšších a nižších tříd
  • cyklostezky
  • chodníky, parkoviště

LED Svítidlo LX

Určení:

  • komunikace vyšších i nižších tříd
  • parky
  • chodníky
  • parkoviště

LED Svítidlo PARK

Určení:

  • pěší a obytné zóny
  • parky, náměstí
  • chodníky, parkoviště

Regulace

Elektronický předřadník, který používají svítidla LX mají možnost řízení příkonu pomocí astronomických hodin.

Elektronický předřadník, který používají svítidla Park a Zeus má následující možností regulace:

Pomocí DALI sběrnice:

DALI ® je digitální rozhraní pro obousměrnou komunikaci. DALI ® je nechráněný a široce používaný komunikační standard, který byl vyvinut speciálně pro řešení osvětlení .
Přes rozhraní DALI ® 3DIM mohou být zařízení integrovány do systému řízení svítidel umožňující flexibilní kontrolu a sledování, jako jsou Street Light Control System OSRAM

Pomocí časovače StepDIM:

časovač lze naprogramovat tak, aby svítidlo v daném čase přešlo z úrovně výkonu, "normální" do úrovně výkonu "snížený" a naopak. Technicky je potřebný další vodič pro přepínání mezi úrovněmi výkonu.

Pomocí astronomických hodin AstroDIM:

vodné pro většinu aplikací veřejného osvětlení. Pomocí doby zapnutí a vypnutí VO si předřadník určí „virtuální střed noci “ a od tohoto bodu je schopen řídit přepnutí výkonu svítidla v nočních hodinách.
Snížení výkonu může ze 100% na 50% nebo až 30% . Zařízení dokáže regulaci přizpůsobit roční době a zvládá tak přechod letního a zimního času.