cz  sk 
Elektronické sirény
X

ELEKTRONICKÉ SIRÉNY - varování obyvatel 

 

 

elektronická siréna


ELEKTRONICKÉ SIRÉNY PRO MĚSTA A OBCE

 

Elektronická siréna je určena zejména pro varování obyvatelstva v případech mimořádných situací a krizových stavů
a pro řízení opatření ochrany ohroženého obyvatelstva (například při povodních, evakuaci, nouzovém přežití,
humanitární pomoci a dalších). Sirény mohou sloužit i k ozvučení veřejných prostranství, sportovních stadionů, hal apod.

 

Siréna splňuje požadavky na koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Jednotný systém
varování a vyrozumění hasičského záchranného sboru při mimořádných událostech, jakými mohou být velké požáry, povodně,
chemické havárie, a další, jsou obyvatelé ČR upozorněni na možné nebezpečí.